Licentierea programului SmartCash POS

Licentierea se face pentru fiecare terminal POS pe care este folosit programul in parte, pentru versiunea de program achizitionata. Dreptul de utilizare nu este transmisibil fiind acordat doar pentru utilizarea a cate unei singure instante de program pe un singur calculator la un moment dat.

In continuare sunt descrise principalele drepuri acordate utilizatorilor de catre producator, prin contractul de licentiere.

Testarea programului SmartCash POS inainte de cumparare

Modelul de licentiere permite exploatarea programului SmartCash POS in regim demonstrativ, folosind o baza de date de proba, pentru testarea si verificarea utilitatii acestuia. SmartCash POS poate functiona in acest regim fara emiterea de bonuri fiscale si cu o parte din functionalitati dezactivate.

Licenta OEM si Licenta Retail

Atunci cand programul SmartCash POS este achizitionat fara un terminal POS livrat de Magsiter,  pretul unei licente este corespunzator grilei standard, retail (of the shelf).
Pentru situatia achizitionarii preinstalate pe sisteme POS furnizate si preconfigurate de Magister, pretul licentelor de program, este mult mai mic corespunzand grilei OEM de preturi. Pentru a beneficia de acest model de licentiere contactati oricare Dealer Autorizat SmartCash din tara.

Activarea programului SmartCash POS

Activarea programului SmartCash POS se face cu un certificat nominal care permite utilizarea programului in conformitate cu varianta de distributie achizitionata. Activarea licentei se efectueaza prin intermediul unei chei de activare generata pentru identificatorul unic al sistemului. La achizitionarea in rate, sunt generate chei de activare provizorii, cu durata de expirare sincronizata cu termenele de plata agreate prin contract. Cheile de activare permanente sunt emise dupa plata ultimei rate.

Mutarea unei licente SmartCash POS de pe un calculator pe altul

Magister recunoaste dreptul utilizatorilor SmartCash RMS de a muta programele de pe un calculator pe altul. Mutarea este conditionata de obligativitatea de a dezinstala licenta de pe calculatorul vechi si de a solicita o noua cheie de activare pentru calculatorul nou. La dezinstalarea de pe calculatorul vechi este generat automat un cod de dezinstalare ce trebuie comunicat pentru obtinerea noii chei de activare.


Necesitati de Calcul SmartCash POS