Acord de Licențiere SmartCash RMS

Acasă » Acord de Licențiere SmartCash RMS

Acord de Licențiere SmartCash RMS

PRODUS SOFTWARE: SmartCash Retail Management System
Copyright (C) Magister Software SRL – Toate drepturile rezervate
SmartCash este marca inregistrata Magister Software SRL

Prezentul Contract de Licentiere este o intelegere legala intre Dvs. ca Utilizator (persoana fizica sau juridica) si Magister Software SRL (numita in continuare Magister Software) privind produsul software identificat mai sus, care include: programele propriu zise, baza de date, suportul de distributie si documentatia online aferenta, denumit in continuare PRODUS. Prin instalarea, copierea, transferul sau orice alta actiune asimilata cu utilizarea PRODUSULUI, sunteti de acord cu conditiile prezentului Contract de Licentiere. Daca nu sunteti de acord cu termenii prezentului Contract de Licentiere nu aveti dreptul de instalare, copiere, transfer sau intreprinderea oricarei alte actiuni care poate fi privita ca utilizare a PRODUSULUI.

1. COMPONENTE SOFTWARE ALE PRODUSULUI

1.1 PRODUSUL denumit SmartCash Retail Management System sau SmartCash RMS, se compune dintr-un set de APLICATII software, EXTENSII ale acestora si SERVICII ce ruleaza in fundal.

1.2. Componentele PRODUSULUI sunt programe de sine statatoare care ruleaza independent unul de celalalt dar interactioneaza logic in cadrul aceleiasi platforme software, asigurand impreuna functionalitati unitare.

1.3. Functionalitatea anumitor APLICATII este marita prin intermediul unor EXTENSII (module specializate de tip plug-in software), care nu functioneaza decat din cadrul componentei software pentru care au fost realizate.

1.4. Pentru implementarea automatizarilor de proces sau a comunicatiilor dintre componentele PRODUSULUI sau pentru integrarea cu alte aplicatii terte, se utilizeaza SERVICII software care ruleaza in fundal (Serviciu Windows), fara a avea o interfata proprie de operare utilizator.

1.5. APLICATIILE software ale PRODUSULUI sunt:
a. SmartCash HQ – Aplicatie pentru gestiunea si managementul centralelor de magazine (Headoffice);
b. SmartCash Shop – Aplicatie pentru gestiunea si managementul operational de magazin (BackOffice);
c. SmartCash POS – Aplicatie pentru vanzarea prin terminale POS cu imprimanta fiscala (FrontOffice);
d. SmartCash Mobility Client pentru Android – Aplicatie destinata sistemelor de operare Android ce permite operarea mobila de date folosind serverul SmartCash Mobility;
e. SmartCash Kitchen Display – Aplicatie destinata administrarii prin ecrane touchscreen a termenelor de producere a portiilor in bucatarii;
f. SmartCash POS Media Display – Aplicatie destinata afisarii detaliilor de vanzare cu amanuntul prin SmartCash POS catre clientul final;
g. SmartCash Clocking – Aplicatie pentru pontajul utilizatorilor SmartCash RMS;
h. SmartCash Oxygen – Aplicatie de analiza si raportare pentru lanturi de magazine;
i. SmartCash Log Reader – Aplicatie pentru vizualizarea istoricului activitatilor desfasurate de programele din platforma SmartCash RMS;

1.6. EXTENSIILE pentru aplicatiile PRODUSULUI sunt:
a. SmartCash FastOrder – Modul pentru monitorizarea si generarea automata de comenzi rapide (comenzi multiple zilnice);
b. Plug-In SmartCash Export Centrala – Asigura raportarea incrementala manuala a tranzactiilor unui magazin catre centrala de magazine;
c. Plug-In SmartCash Import Universal – Asigura importul informatiilor din surse externe de date;
d. Plug-In SmartCash Cantare Digitale – Asigura programarea cantarelor digitale cu etichetare;
e. Plug-In WizCount – Asigura raportarea datelor din magazine catre aplicatia WizCount;
f. Plug-In Saga – Asigura raportarea datelor din magazine catre aplicatia Saga;
g. SmartCash Metro Gateway – Interfata pentru schimbul de date cu platforma logistica Metro Cash & Carry;
h. Extensii SmartCash Fidelity – Functionalitati destinate fidelizarii clientilor, disponibile in cadrul programele SmartCash Shop si SmartCash HQ ce pot fi activate suplimentar fata de varianta standard de program;

1.7. SERVICIILE ce ruleaza in fundal incluse in PRODUS sunt:
a. SmartCash Mobility Server – Server de comunicatie cu terminalele de colectare mobila de date wireless;
b. SmartCash LiveSync – Componente de tip serviciu care asigura sincronizarea prin internet a terminalelor SmartCash POS cu magazinul de care apartin;
c. SmartCash Print Server – Serviciu destinat imprimarii in retea pe echipamente specializate, de la nivelul aplicatiilor SmartCash RMS;
d. SmartCash Check – Server de comunicatie cu verificatoare de preturi;
e. SmartCash NetBridge – Serviciu automat pentru agregarea datelor raportate din retele de magazine dotate cu SmartCash RMS;
f. SmartCash Lynx – Serviciu pentru automatizarea proceselor in magazine sau in centrale de magazine SmartCash RMS;
g. SmartCash Everywhere Standard Server – Server software ce pemite schimbul de date in timp real in interiorul unei retele de magazine SmartCash RMS;
h. SmartCash Everywhere REST Server – Server software ce reprezinta interfata API SmartCash RMS cu aplicatii terte;
i. SmartCash eCommerce Framework Service – Serviciu de interconectare si schimb de date in timp real intre o retea de magazine si platforma web SmartCash eCommerce Framework;
j. SmartCash Update Manager – Serviciu de fundal pentru actualizarea automata a programelor incluse in platforma SmartCash RMS;
k. SmartCash RMS Backup – Serviciu pentru efectuarea automata a copiilor de siguranta pentru bazele de date SmartCash RMS;
l. SmartCash Housekeeping – Serviciu pentru intretinerea automata a bazelor de date SmartCash RMS;
m. SmartCash Lyoness – Serviciu de interconectare a centralelor de magazine SmartCash cu sistemul de fidelizare CashBack World.
n. SmartCash Statistics – Serviciu pentru exportul datelor comerciale catre companii de sondare de piata;

2. VERSIUNEA PRODUSULUI

2.1. Versiunea PRODUSULUI este afisata permanent in antetul aplicatiilor SmartCash Shop sau SmartCash HQ utilizate. VERSIUNEA PRODUSULUI este reprezentata de o suita de numere organizate in 4 grupe (ex. 18.0.11.123).

2.2. Prima grupa de numere reprezinta VERSIUNEA MAJORA a PRODUSULUI (ex. 18). VERSIUNEA MAJORA nu se modifica in cadrul unui ciclu anual de dezvoltare software.

2.3. A doua grupa de numere reprezinta VERSIUNEA MINORA a PRODUSULUI (ex. 0). Acest contor crescator poate sa se modifice in cadrul unui ciclu anual de dezvoltare, marcand modificari software importante.

2.4. Grupa a treia reprezinta luna calendaristica in care a fost dezvoltata versiunea respectiva a PRODUSULUI (ex 11 = noiembrie) in cadrul ciclului curent anual de dezvoltare.

2.5. Ultima grupa de numere reprezinta un contor numeric crescator menit sa identifice procesul fizic de compilare al programelor (build number, ex.123).

3. LICENTA

3.1. PRODUSUL software este licentiat, nu vandut. In baza acestui acord, Magister va acorda dreptul de a instala si rula una sau mai multe instante ale componentelor software incluse in PRODUS atata timp cat respectati toti termenii acestui acord.

3.2. Aveti dreptul sa folositi componentele software licentiate, incluse in PRODUS in conditiile stabilite pentru fiecare tip de licenta in parte In prezentul acord.

3.3. Licenta acordata incepe la data la care veti instala, copia sau utiliza in orice alt mod, pentru prima data, componente software incluse in PRODUS si va continua doar pentru terminalul pe care ati instalat oricare dintre componentele PRODUSULUI.

4. TIPURI DE LICENTE DE UTILIZARE SI DREPTURI ACORDATE DE LICENTE

4.1. LICENTA PERMANENTA APLICATIE (LPA) – Licenta permanenta ce permite utilizarea unei singure instante a programului licentiat (APLICATIE sau EXTENSIE) intr-o singura sesiune de lucru Windows la un moment dat. Licenta LPA asigura dreptul de utilizare permanenta a programului inclus in VERSIUNEA de PRODUS disponibila la data licentierii.

4.2. LICENTA PERMANENTA DISPOZITIV (LPD) – Licenta permanenta ce permite utilizarea unei singure instante a programului preinstalat pe un dispozitiv numeric furnizat de Magister. Licenta LPD asigura dreptul de utilizare permanenta a programului inclus in VERSIUNEA de PRODUS disponibila la data licentierii.

4.3. LICENTA PERMANENTA SERVICIU (LPS) – Licenta permanenta ce permite utilizarea unei singure instante a unui serviciu ce ruleaza in fundal din cadrul PRODUSULUI. Licenta LPS asigura dreptul de utilizare permanenta a serviciului inclus in VERSIUNEA de PRODUS disponibila la data licentierii.

4.4. LICENTA INCHIRIATA APLICATIE (LIA) – Licenta ce permite utilizarea pentru o perioada limitata de timp a unei singure instante a programului licentiat (aplicatie sau extensie) intr-o singura sesiune de lucru Windows la un moment dat. Dreptul de utilizare este limitat in timp la durata pentru care se achita chiria. Licenta LIA include dreptul de utilizare pentru cea mai recenta VERSIUNE A PRODUSULUI. Licenta inchiriata LIA include si mentenanta software, utilizatorul avand astfel acces la cea mai recenta versiune de program prin actualizare.

4.5. LICENTA INCHIRIATA SERVICIU (LIS) – Licenta ce permite utilizarea pentru o perioada limitata de timp a unei singure instante a unui serviciu ce ruleaza in fundal din cadrul PRODUSULUI. Dreptul de utilizare este limitat in timp la durata pentru care se achita chiria. Licenta LIS include dreptul de utilizare pentru programul inclus in cea mai recenta VERSIUNE A PRODUSULUI. Licenta inchiriata LIS include si mentenanta software, utilizatorul avand astfel acces la cea mai recenta versiune de program prin actualizare.

4.6. LICENTA EVALUARE (LE) – Licenta ce permite utilizarea pentru o perioada limitata de timp a unei singure instante a programului licentiat (aplicatie, extensie sau serviciu) intr-o singura sesiune de lucru Windows la un moment dat sau pe un dispozitiv, in vederea evaluarii functionalitatilor disponibile. Aceasta perioada nu poate depasi un numar de 30 (treizeci) de zile de utilizare. Dupa expirarea perioadei de utilizare in regim evaluare este obligatorie achizitionarea PRODUSULUI sau, in caz contrar, dezinstalarea sa. Prin dezinstalare se intelege, distrugerea totala a programelor, a bazelor de date aferente, precum si a documentatiilor aferente de pe terminalul pe care a fost instalat.

5. ACTIVAREA ELECTRONICA A LICENTELOR

5.1. Pentru a functiona, toate componentele software licentiate trebuiesc activate. Activarea licentelor se realizeaza exclusiv electronic, online, prin internet folosind serverul de activare Magister.

5.2. Pentru obtinerea permisiunii de activare pentru licente permanente, trebuie sa faceti dovada achitarii licentelor pentru toate componentele PRODUSULUI pentru care solicitati activarea sau sa furnizati garantii legale ferme cu privire la plata esalonata sau la termen a acestora.

5.3. In cazul licentelor permanente LPA si LPS achitate integral, Magister va activa licenta pentru o durata de utilizare nelimitata de indata ce licenta a fost achitata.

5.4. In cazul licentelor permanente LPA si LPS cu plata esalonata, Magister va permite activarea si deci utilizarea componentelor software licentiate doar pentru o perioada de timp egala cu durata pana la urmatorul termen de plata stabilit, in raport cu data curenta. Dupa efectuarea unei plati esalonate, activarea va fi prelungita pana la urmatorul termen. La plata ultimei transe esalonate, licenta va fi activata permanent, putand fi utilizata astfel pe o durata nelimitata in timp.

5.5 In cazul licentelor inchiriate LIA sau LIS, Magister va activa licentele utilizate pentru perioade succesive egale cu intervalul de inchiriere, doar dupa efectuarea de catre utilizator a platii chiriei pentru intervalul urmator.

5.6. Termenul scadent de plata in contextul acestui articol este definit ca data la care sumele datorate au intrat efectiv in contul bancar al Magister.

5.7. Magister nu isi asuma nici un fel de raspundere asupra pierderilor suferite de Utilizator ca urmare a blocarii programului datorita expirarii termenului de activare in conditiile in care plata scadenta nu a fost efectuata la termenul stabilit cu Utilizatorul.

6. MUTAREA, REALOCAREA, ACTIVAREA, DEZACTIVAREA LICENTELOR SI VALIDAREA ELECTRONICA A UTILIZARII LEGALE A PRODUSULUI

6.1. Magister recunoaste dreptul utilizatorului de a muta, realoca liber, activa sau dezactiva licentele de utilizare pentru componentele software ale PRODUSULUI de pe un terminal fizic pe altul aflat tot in proprietatea sa, exclusiv in conditiile stipulate in cadrul acestui articol.

6.2. Mutarea licentelor de utilizare de pe un terminal pe altul, presupune mai intai dezactivarea electronica online a licentelor de pe sistemul vechi. Abia dupa eliberarea unei licente de pe un terminal ea poate fi din nou alocata pentru utilizare pe un altul. Acest proces se realizeaza electronic, prin internet, putand fi efectuat oricand si nelimitat.

6.3. In vederea validarii respectarii conditiilor de licentiere incluse in acest acord, utilizatorul se obliga sa asigure accesul prin internet al tuturor terminalelor ce utilizeaza licente software SmartCash RMS la serverul de validare Magister. Cu aceasta ocazie, atunci cand sunt utilizate, componentele software licentiate isi vor valida automat online dreptul de utilizare.

6.4. In cazul in care licentele nu au putut fi validate online pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, programele respective se vor bloca, pana la restabilirea conectarii la internet.

6.5. Magister nu isi asuma nici un fel de raspundere asupra pierderilor suferite de Utilizator ca urmare a blocarii programului datorita depasirii perioadei maxime de validare electronica a licentelor utilizate prin internet.

7. DOVADA DE ACHIZITIONARE LEGALA

7.1. Dovada de achizitionare legala a PRODUSULUI este Factura emisa de Magister. Este interzisa achizitionarea licentelor prin intermediari, fara un acord scris prealabil din partea Magister.

8. UTILIZAREA BAZEI DE DATE IN RETEA

8.1. Baza de date este parte integranta a PRODUSULUI si poate fi utilizata in retea, prin intermediul serverului SQL utilizat, exclusiv prin intermediul componentelor sau extensiilor PRODUSULUI. Este interzisa utilizatorului accesarea directa a bazelor de date ale PRODUSULUI fara un acord prealabil scris al producatorului.

9. MENTENANTA SOFTWARE

9.1. Mentenanta software presupune accesul Utilizatorului la actualizarile PRODUSULUI cu versiuni noi, care contin actualizari legislative, aduc imbunatatiri functionale sau efectueaza corectii de program. Mentenanta este accesibila sub forma de subscriptie anuala (abonament) si este disponibila atat pentru VERSIUNI MINORE cat si pentru VERSIUNI MAJORE de PRODUS.

9.2. Pentru toate tipurile de licente permanente, mentenanta software este obligatorie, costul sau fiind evidentiat separat pe factura de cumparare pentru fiecare licenta software in parte. Garantia produsului software este asigurata exclusiv in conditiile existentei unei subscriptii anuale de mentenanta software.

10. CONDITII MENTENANTA SOFTWARE SMARTCASH RMS

10.1. Licentele permanente pentru programele SmartCash RMS se pot achizitiona doar impreuna cu o subscriptie anuala pentru mentenanta software. Valoarea acestei subscriptii anuale se calculeaza sub forma unui procent din pretul de lista intreg contractat la data achizitiei (fara discount) al tuturor licentelor. Subscriptia pentru primul an trebuie achitata impreuna cu licentele corespunzatoare. Data de expirare a subscriptiei anuale initiale este calculata ca fiind data contractarii + 365 de zile. Aceasta data devine data aniversara de reinnoire (data limita de expirare) in fiecare an.

10.2. In cazul reinnoirii subscriptiei anuale inainte de data limita de expirare, pretul pentru accesul la mentenanta programelor, este cel standard, egal cu procentul stabilit din valoarea totala a licentelor la pretul cu care au fost contractate fiecare. Magister acorda un termen de gratie de 15 zile calendaristice de la data de expirare a subscriptiei anuale, in interiorul carora clientii pot beneficia inca de tariful standard de acces la mentenanta software.

10.3. In cazul in care subscriptia anuala a expirat si a fost depasita si perioada de gratie de 15 zile mentionata la pct.10.2, pe intreaga durata a primelor 365 de zile ce se scurg de la data expirarii, reactivarea subscriptiei anuale si deci accesul la ultima versiune de programe este posibila la un pret egal cu pretul de lista curent intreg al licentelor active la care se aplica o reducere de 70%.

10.4. In cazul in care subscriptia anuala a expirat si a fost depasita o perioada egala cu 365 de zile de la data expirarii, pe intreaga durata a inca 365 de zile ce se scurg incepand cu data respectiva, reactivarea subscriptiei anuale si deci accesul la ultima versiune de programe este posibila la un pret egal cu pretul de lista curent al licentelor active la care se aplica o reducere de 30%.

10.5. In cazul in care subscriptia anuala a expirat si a fost depasita o perioada egala cu 730 de zile de la data expirarii, reactivarea subscriptiei anuale si deci accesul la ultima versiune de programe este posibila la un pret egal cu pretul de lista curent al licentelor active la care nu se aplica nici o reducere.

10.6. In cazul achizitionarii de licente suplimentare SmartCash RMS, in interiorul unui interval de subscriptie anuala, odata cu licentele se va achita doar contravaloarea corespunzatoare a mentenantei software pentru o perioada egala cu numarul de zile ramase pana la urmatoarea data aniversara a subscriptiei.

10.7. Mentenanta anuala trebuie achitata exclusiv pentru licentele de program active, adica acele licente care sunt asociate efectiv unui terminal hardware, activate si validate electronic in conformitate cu articolul 6 din prezentul acord.

10.8. Verificarea licentelor active pe intreaga durata a unui interval de subscriptie se efectueaza o singura data pe an, la data aniversara a subscriptiei, eventualele diferente, in plus sau in minus fiind regularizate din factura urmatorului interval de subscriptie.

10.9. Pentru toate situatiile, data de activare sau dezactivare a unei licente este data de 1 (intai) a lunii urmatoare actiunii de intrerupere/activare. Pentru a fi scutita de plata mentenantei o licenta nu trebuie sa fie activata niciodata in cursul unei luni intregi.

10.10. In cazul in care mentenanta anuala nu este reinnoita, Magister isi rezerva dreptul de a nu achita diferentele inregistrate in minus din utilizarea licentelor pentru perioada trecuta.

10.11. Mentenanta anuala software nu include si suportul tehnic pentru echipamentele de orice tip achizitionate de la Magister sau de la unul dintre partenerii acestuia, asistenta tehnica si organizatorica, serviciile de training sau orice alte servicii conexe altele decat actualizarile de program. Aceste servicii fac obiectul unor contracte specifice ce pot fi incheiate direct cu Magister sau cu unul dintre Partenerii acestuia.

10.12. Mentenanta software pentru urmatorul interval anual, inclusiv regularizarile prevazute la art. 10.8 se factureaza de catre Magister in LEI la cursul de schimb BNR LEU/EURO(€) valabil la data facturarii, cu 15 zile calendaristice inaintea datei aniversare curente, termenul de plata fiind de asemenea, de 15 zile calendaristice.

10.13. In cazul in care Utilizatorul nu mai doreste reinnoirea mentenantei software pentru urmatorul interval anual, acesta trebuie sa transmita solicitarea sa in scris catre Magister cu minim 30 de zile calendaristice inainte de data aniversara. In acest caz, Utilizatorul isi asuma in mod automat costurile de reinnoire ulterioara in conformitate cu articolele 10.3, 10.4 si 10.5 din prezentul acord. De asemenea isi exprima acordul pentru renuntarea la orice fel de regularizari aferente perioadelor de neutilizare a licentelor detinute in conformitate cu art.10.7 din prezentul acord.

11. DESCRIEREA ALTOR DREPTURI SI LIMITARI

11.1. DECOMPILAREA
Nu aveti dreptul de a modifica, traduce, decompila, dezasambla sau crea opere derivate din PRODUS sau din parti ale acestuia, inclusiv bazele de date constituente.

11.2. COPIEREA
Nu aveti dreptul de a copia sau multiplica PRODUSUL sau Documentatia aferenta cu exceptiile aratate mai sus.

11.3. INCHIRIEREA SAU REVANZAREA
Nu aveti drept de inchiriere sau revanzare a PRODUSULUI sau a Documentatiei aferente.

11.4. NOTIFICARI ASUPRA PROPRIETATII
Nu aveti dreptul de a indeparta nici o notificare asupra proprietatii PRODUSULUI, etichete sau marcaje din PRODUS si Documentatia aferenta.

11.5. FOLOSIREA NUMELUI SmartCash
Nu aveti dreptul de a folosi numele SmartCash logo-urile sau marcile comerciale sub nici o forma incluzand, dar nelimitandu-se la, reclama si materialele de marketing si publicitare ale Utilizatorului, exceptie facand cazul notificarilor asupra dreptului de proprietate, dupa cum se specifica mai sus.

12. LICENTIEREA SERVERULUI SQL INCLUS

12.1. Prezentul Contract de Licentiere nu se extinde asupra Servere-lor SQL utilizate de aplicatii. Acestea, sunt supuse unor Contracte de Licentiere separate, cu care trebuie sa fiti de acord in vederea utilizarii PRODUSULUI. Acest Contract de Licentiere va este de asemenea prezentat in cursul procesului de instalare al PRODUSULUI. Prin finalizarea instalarii PRODUSULUI se presupune ca sunteti de acord si cu Contractele de Licentiere pentru Serverele SQL incluse in kit-ul de instalare.

13. TITLUL

13.1. Titlul, drepturile de autor si drepturile de proprietate intelectuala asupra PRODUSULUI si Documentatiei online aferente sunt ale Magister. PRODUSUL si Documentatia aferenta sunt protejate de Legea drepturilor de autor din Romania si de tratatele internationale privind drepturile de autor.

14. INCETAREA CONTRACTULUI DE LICENTIERE

14.1. Drepturile de Licenta sunt in vigoare pana la incetarea Contractului de Licentiere. Contractul de Licentiere inceteaza automat in momentul incalcarii unuia din termenii descrisi in prezentul Contract de Licentiere. In momentul incetarii, aveti obligatia sa distrugeti toate copiile PRODUSULUI si Documentatiei aferente.

15. GARANTII

15.1. Magister garanteaza ca suportul de distributie care contine PRODUSUL nu prezinta nici o eroare cauzata de material sau de manopera si va ramane liber de orice eroare pentru 30 (treizeci) de zile de la data achizitionarii PRODUSULUI. Singura raspundere a Magister si singurul remediu acordat de Magister este inlocuirea suportului defect.

15.2. Garantia ca PRODUSUL va functiona in concordanta cu specificatiile inscrise in manualul de utilizare online, disponibil la adresa https://help.smartcash.ro este limitata la o perioada de 365 de zile (1 an) de la data instalarii, determinata ca data generarii primei activari electronice a PRODUSULUI. Aceasta garantie se refera numai la clientii care detin licenta produsului si au o achitat o subscriptie anuala pentru mentenanta software aferenta licentelor corespunzatoare.

15.3. Pe perioada garantiei, responsabilitatea Magister este limitata la remedierea problemelor software ale produsului numai daca se va dovedi ca aceste probleme sunt erori sau bug-uri din fabricatie. In nici un caz Magister nu garanteaza ca produsul software nu are erori si va functiona la client fara intreruperi sau probleme.

15.4. Daca se aduce vreo modificare PRODUSULUI, de catre Utilizator in timpul perioadei de garantie sau daca suportul de distributie va fi folosit abuziv, impropriu, va suferi vreun accident sau daca Utilizatorul nu va respecta unul din termenii prezentului Contract de Licentiere, garantia va inceta imediat.

15.5. Nu se va acorda nici o garantie daca PRODUSUL va fi folosit impreuna cu echipamente hardware sau cu programe software, altele decat cele specificate in manualul de utilizare online.

15.6. ACEASTA ESTE O GARANTIE LIMITATA SI ESTE SINGURA GARANTIE ACORDATA DE Magister. Magister NU ACORDA NICI O ALTA GARANTIE EXPRESA SAU IMPLICITA SI DECLINA IN MOD EXPRES ORICE GARANTIE PRIVIND VANDABILITATEA, COMPATIBILITATEA PENTRU ORICE SCOP SAU NEINCALCAREA DREPTURILOR UNEI TERTE PARTI. DURATA DE GARANTIE ACORDATA, INCLUZAND DAR NELIMITANDU-SE LA VANDABILITATE, COMPATIBILITATE SAU NEINCALCAREA DREPTURILOR UNEI TERTE PARTI ESTE LIMITATA LA PERIOADA SPECIFICATA ANTERIOR; ANUMITE JURISDICTII NU PERMIT LIMITARI ALE PERIOADEI DE GARANTIE ASTFEL INCAT LIMITARILE NU SE VOR PUTEA APLICA. NICI UN AGENT SAU UN ANGAJAT AL Magister NU VA AVEA DREPTUL DE A ADUCE EXTINDERI SAU ADAUGIRI GARANTIILOR.

16. REVIZIA TEHNICA PERIODICA

16.1. Pentru buna functionare a programelor sale, Magister recomanda efectuarea unor activitati specifice de revizie tehnica asupra bazelor de date, programelor si/sau asupra echipamentelor pe care acestea sunt instalate. Intervalul de revizie tehnica periodica este de 6 luni. Lista operatiunilor tehnice ce trebuiesc efectuate cu ocazia unei revizii tehnice obligatorii disponibila pe site-ul producatorului. Reviziile periodice se pot efectua exclusiv de personalul autorizat de Magister, a carui lista este disponibila online la adresa: https://www.magister.ro/partener-certificat-magister.

17. LIMITARI ALE RASPUNDERII

17.1. IN NICI O IMPREJURARE SAU DATORITA VREUNEI PRACTICI JUDICIARE ORI CONTRACT SAU IN ORICE ALT MOD Magister, FURNIZORII SAU DISTRIBUITORII SAI NU VOR FI RASPUNZATORI IN FATA UTILIZATORULUI SAU IN FATA ALTEI PERSOANE PENTRU ORICE DAUNA INDIRECTA, INCIDENTALA, SPECIALA SAU IMPORTANTA, DE ORICE NATURA, INCLUZAND DAR NELIMITANDU-SE LA ERORI SAU DISFUNCTIONALITATI ALE CALCULATORULUI, OPRIREA LUCRULUI, SAU ORICE ALTE DAUNE SI PIERDERI COMERCIALE, SAU PENTRU ORICE DAUNE CARE DEPASESC CA VALOARE PRETUL DE ACHIZITIE AL PRODUSULUI SI DOCUMENTATIEI AFERENTE, CHIAR DACA Magister A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARITIEI UNOR ASTFEL DE PAGUBE SAU PENTRU ORICE RECLAMATIE A ORICAREI ALTE TERTE PERSOANE.

18. INTEGRAREA CU SERVICII TERTE

18.1. Componentele sau Extensiile PRODUSULUI pot fi integrate cu servicii terte in vederea obtinerii de functionalitati suplimentare. Aceste servicii se refera dar nu se limiteaza la: servicii de plata electronica, servicii online de identificare sau securitate, servicii de identificare pentru companii, servicii de plata cu substitute de numerar, servicii de schimb de date EDI, etc.

18.2. Pentru furnizarea acestor servicii in cadrul PRODUSULUI, Magister isi rezerva dreptul de a include costuri suplimentare, (In App Purchases, ISV Fees sau Subscription Fees) ce vor fi comunicate Utilizatorului prin oferte specifice. Magister isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment aceste costuri suplimentare, in conditiile notificarii Utilizatorului cu cel mult 15 de zile calendaristice in avans.

19. DIVERSE

19.1. Prezentul Contract de Licentiere este angajamentul complet care este incheiat intre parti si va avea drept de intaietate asupra oricaror angajamente anterioare intervenite intre parti. Prezentul Contract de Licentiere poate fi amendat doar in scris de catre ambele parti.
ACCEPTAREA ORICAREI COMENZI DE CUMPARARE DIN PARTEA UTILIZATORULUI ESTE CONDITIONATA IN MOD EXPRES DE TERMENII SI CONDITIILE DIN PREZENTUL CONTRACT DE LICENTIERE SI NU DE TERMENII SI CONDITILE DIN COMANDA DE CUMPARARE. Daca orice clauza din prezentul Contract de Licentiere nu poate fi pusa in aplicare dintr-un anumit motiv, acea clauza va fi reformulata in asa fel incat sa poata fi aplicata. Restul clauzelor din Contractul de Licentiere vor ramane in vigoare.
19.2. Prezentul Acord de Licentiere intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2022 si este valabil pentru toate tipurile de licente de PRODUS comercializate dupa aceasta data. De asemenea, prezentul acord este valabil si pentru toate licentele actualizate prin programele existente de subscriptie anuala software, catre o VERSIUNE DE PRODUS mai noua decat versiunea 19.0.0.0.

Data ultimei actualizari: 31 Decembrie 2021

Click aici